VIDEOGALÉRIA

Vodný tréning 2017
Konstantin Komarov - Seminár Slovakia 2015 - Úderové cvičenie
Systema Legends - Seminár Praha 2015 - Mikhail Ryabko
International 24h Systema Marathon
Seminár Konstantin Komarov 2014 - Nôž, strach, bolesť a dýchanie
Video z vodného tréningu 2012